Vertrouwenspersoon

Werkgeluk begint bij een veilige werkomgeving!

Steeds meer werknemers geven openlijk aan last te hebben van grensoverschrijdend gedrag. Het gaat hierbij altijd om een persoonlijke ervaring, maar de werksfeer en bedrijfscultuur zijn leidend. Hoe prettiger men zich voelt, hoe makkelijker iets bespreekbaar wordt, hoe lager het verzuim onder het personeel zal zijn. En de kans om je mensen aan je te binden wordt vele malen groter.

Als extern vertrouwenspersoon kan ik het volgende betekenen:

  • Een luisterend oor voor de individuele werknemer die ergens mee zit;
  • Begeleiding van werknemer/leidinggevende bij een vertrouwelijke kwestie;
  • Voorlichting in teams/op de werkvloer over een veilige werkomgeving;
  • Ter sprake brengen van dilemma’s waar iedereen wel eens mee te maken krijgt;
  • Advies aan directie en management m.b.t. een veiliger werkomgeving;
  • Up to date houden van de wettelijke vereisten waar je als werkgever aan moet voldoen.

De actualiteit heeft het thema grensoverschrijdend gedrag op de agenda gezet. Uw organisatie kan het verschil maken in hoe daar zo transparant mogelijk mee om te gaan.

Ik ben als gecertificeerd vertrouwenspersoon lid van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen.